Konta bankowe

dollar-1445453__180Jedną z największych zalet bankowych kont internetowych jest to, że są prawie zupełnie darmowe. Banki doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż młodzi ludzie mogą mieć problemy z comiesięcznymi wpłatami na konto. Stąd w ofercie banków comiesięczne wpływy na konto nie są wymagane lub ich wysokość nie przekracza kwoty kilkudziesięciu złotych. Tylko niektóre banki pobierają miesięczne opłaty za prowadzenie konta. Opłata ta wynosi przeważnie do 3 złotych na miesiąc. Natomiast zupełnie bezpłatne prowadzenie konta w swojej ofercie ma np. mBank (izzyKonto).  Koszty prowadzenia rachunku Przy wyborze konta bankowego należy zwracać uwagę nie tylko na opłaty za jego prowadzenie, ale także np. na ilość bezpłatnych usług świadczonych przez bank. Szukając więc odpowiedniego dla siebie konta, musisz zwrócić szczególną uwagę na ceny przelewów zewnętrznych, przelewy wewnętrzne (czyli czy przelewy dokonywane w ramach tego samego banku są darmowe). W przypadku, gdy zamierzasz wykonywać dużą liczbę przelewów na miesiąc, poszukaj banku, gdzie wprawdzie płaci się miesięczną opłatę za prowadzenie konta, ale przelewy są darmowe. Istotna jest liczba bezprowizyjnych bankomatów, w których wypłatę gotówki wykonasz bez żadnych kosztów. W Polsce pierwszeństwo w tej kategorii ma bank PEKAO S.A. oraz Kredyt Bank. Oba banki mogą się pochwalić siecią około trzech tysięcy bezprowizyjnych bankomatów. Co ważne, większość banków oferuje swoim małoletnim klientom darmowe karty płatnicze.   Jak napisać ofertę współpracy? Zanim Ci powiem, należy zacząć od tego, że list jest mocną bronią w biznesie. Dobry list, oczywiście. Możesz jednak pomyśleć, że współpracę nawiązuje się twarzą w twarz, nie listownie. Czy rzeczywiście? W liście można przekazać komunikat równie skutecznie, z równie dobrym efektem, co w rozmowie twarzą-w-twarz. Pod warunkiem, że napiszesz go z użyciem zasad wpływających na jego skuteczność impet i wywołujących określoną reakcję.       Co czyni list nieskutecznym? Nadmierna formalność, stonowany akcent, brak wpływu na emocje, ogólnikowość, nieprzejrzystość, nuda, a przede wszystkim: Brak zastosowania zasad sztuki sprzedaży (czyli między innymi: Brak dopasowania oferty do potrzeb odbiorcy).  Co czyni list skutecznym? Szczerość, prostota, zwięzłość, ciepły, osobisty ton, odnoszenie się do zainteresowań odbiorcy … plus „aspekt ludzi”, ponieważ fundamentem partnerstwa w biznesie są braterskie relacje między współpracownikami (termin „aspekt ludzki” wymyślił Bruce Barton, jeden z najgenialniejszych ludzi reklamy) no i oczywiście: Zastosowanie zasad sztuki sprzedaży.

Niezgodność towaru z umową

taxes-824652__180W niektórych przypadkach po dokonaniu zakupu określonego towaru konsumpcyjnego okazuje się, że posiada on wadę. Konsumentowi przysługują wówczas uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. Należy pamiętać, iż sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową tylko wówczas, gdy towar był niezgodny z umową w chwili wydania. Jeśli kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania towaru. Kupujący nie musi zatem przedstawiać sprzedawcy żadnych dowodów. Odmiennie będzie wyglądać sytuacja w przypadku, gdy kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową po upływie 6 miesięcy od wydania towaru. Konieczne wówczas będzie udowodnienie sprzedawcy, że niezgodność ta istniała w chwili jego wydania. Uprawnienia przysługują kupującemu także wówczas, gdy sprzedawca nie może uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie. Aby ustalić jaki czas jest odpowiedni do naprawy lub wymiany towaru należy wziąć pod uwagę możliwość dokonania naprawy lub wymiany. Przede wszystkim jednak ze względu na interes kupującego przy ocenie odpowiedniego czasu należy zwrócić uwagę na rodzaj towaru oraz cel jego nabycia. Zawsze zatem konieczne jest uwzględnienie okoliczności konkretnego przypadku. Czas wykonania obowiązku naprawy lub wymiany towaru przez sprzedawcę może również zostać ustalony przez strony lub przez jedną z nich, np. w przypadku zobowiązania się przez sprzedawcę do naprawy niezgodnego z umową towaru w określonym terminie. W przypadku wystąpienia po stronie kupującego niedogodności nie musi on w pierwszej kolejności korzystać z uprawnienia żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy. Oznacza to, że we wskazanych wyżej okolicznościach kupujący może pominąć” wskazane uprawnienia i zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.